Udostępnij
L składany przenośny Laptop stojak/tablet Pc regulowany stojak Notebook uniwersalny wspornik metalowy dla Laptop
Cena
zł50.18
Dostępność W magazynie

Opis produktu Składany przenośny Laptop stojak/tablet Pc regulowany stojak Notebook uniwersalny wspornik metalowy dla Laptop

Kompatybilny z: 10-17 cal laptopa/macbook, 8-12 cal tablet pc/ipad Wiele funkcji:

Dla MACBOOK/laptopy & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18EOYad.LL1JjSZFEq6AVmXXal.jpg?width=800&height=800&size=194866&hash=196466" style = "szerokość: 750px; wysokość: 750px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QMKfXOERMeJjSspjq6ApOXXay.jpg?width=702&height=551&size=28706&hash=29959" style = "szerokość: 750px; wysokość: 588.675px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Stojak na książki: & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1V_mgXOERMeJjy0Fcq6A7opXae.jpg?width=1000&height=853&size=110036&hash=111889" style = "szerokość: 750px; wysokość: 639.75px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1kiqQam3PL1JjSZFtq6AlRVXaF.jpg?width=699&height=519&size=40838&hash=42056" style = "szerokość: 750px; wysokość: 556.867px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Stojak na Ipad/TABLET PC & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1yey9XCRRMKJjy0Flq6xFepXaR.jpg?width=696&height=510&size=53381&hash=54587" style = "szerokość: 750px; wysokość: 549.569px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1XXiiXMoQMeJjy0Fpq6ATxpXay.jpg?width=750&height=590&size=75261&hash=76601" style = "szerokość: 750px; wysokość: 590px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Cechy:

1., kąt i wysokość regulowana zgodnie z użytkownika, pomaga się zrelaksować szyi i ciała.

2. ze stopu aluminium lotniczego jako główny materiał, lekki, składany i przenośny, łatwe do wprowadzenia wewnątrz torby z laptopa/Macbook i tablet pc razem.

3. 8-17 cal laptopy i macbook zgodną z rynkiem wewnętrznym.

4. 8-13 cal tablet pc i iPad kompatybilny.

5. stabilny i trwały, metalowej konstrukcji pomagają dla laptop promieniowania cieplnego.

Wymiar: & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1rV9YaeALL1JjSZFjq6ysqXXan.jpg?width=1000&height=996&size=76257&hash=78253" style = "szerokość: 750px; wysokość: 747px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hcy6ao3IL1JjSZFMq6yjrFXaD.jpg?width=697&height=302&size=30144&hash=31143" style = "szerokość: 750px; wysokość: 324.964px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Struktury: & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1TpieXUgQMeJjy0Ffq6zddXXa4.jpg?width=732&height=611&size=50904&hash=52247" style = "szerokość: 750px; wysokość: 626.025px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QzCjXMMPMeJjy1Xbq6AwxVXaS.jpg?width=773&height=720&size=43043&hash=44536" style = "szerokość: 750px; wysokość: 698.577px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Różne kolory:

Zawsze mamy szary kolor produktów w magazynie, jeśli potrzebujesz inny kolor, musisz pytać, już dziś, w celu sprawdzenia akcji lub dostosowana do potrzeb klientów. & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1rkC6aocKL1JjSZFzq6AfJXXaW.jpg?width=1000&height=666&size=84844&hash=86510" style = "szerokość: 480.48px; wysokość: 320px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1GqagXRRRMKJjSZPhq6AZoVXaJ.jpg?width=1000&height=666&size=80800&hash=82466" style = "szerokość: 480.48px; wysokość: 320px; margines-po lewej:-21px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1XZyZaeEJL1JjSZFGq6y6OXXah.jpg?width=790&height=715&size=41573&hash=43078" style = "szerokość: 371px; wysokość: 335.778px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VTKcXOIRMeJjy0Fbq6znqXXaZ.jpg?width=789&height=719&size=39673&hash=41181" style = "szerokość: 371px; wysokość: 338.085px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1aM55ak.HL1JjSZFuq6x8dXXaj.jpg?width=789&height=721&size=42392&hash=43902" style = "szerokość: 371px; wysokość: 339.025px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1OdGcXHsTMeJjSszgq6ycpFXau.jpg?width=791&height=721&size=38904&hash=40416" style = "szerokość: 371px; wysokość: 338.168px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1u6NZXUF7MKJjSZFLq6AMBVXav.jpg?width=687&height=356&size=32023&hash=33066" style = "szerokość: 750px; wysokość: 388.646px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; Więcej sposób użycia: Korzystać z obrazów & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xa5gXOERMeJjSspiq6zZLFXab.jpg?width=1000&height=810&size=101681&hash=103491" style = "szerokość: 750px; wysokość: 607.5px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UzRZXUF7MKJjSZFLq6AMBVXaD.jpg?width=1000&height=797&size=122177&hash=123974" style = "szerokość: 750px; wysokość: 597.75px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SLqfXPJTMKJjSZFPq6zHUFXaa.jpg?width=1000&height=918&size=166284&hash=168202" style = "szerokość: 371px; wysokość: 340.578px; margines-po lewej: 0px; margines-top:-3px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1y3OcXHwTMeJjSszfq6xbtFXaA.jpg?width=733&height=543&size=37446&hash=38722" style = "szerokość: 431.971px; wysokość: 320px; margines-po lewej:-51px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1h_C4aoUIL1JjSZFrq6z3xFXay.jpg?width=750&height=402&size=25088&hash=26240" style = "szerokość: 750px; wysokość: 402px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZtSeXMsSMeJjSspcq6xjFXXar.jpg?width=1000&height=564&size=121435&hash=122999" style = "szerokość: 750px; wysokość: 423px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WyW5XE4WMKJjSspmq6AznpXaU.jpg?width=722&height=1280&size=112297&hash=114299" style = "szerokość: 244.656px; wysokość: 433.739px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1C8CcXHsTMeJjSsziq6AdwXXaT.jpg?width=600&height=800&size=119447&hash=120847" style = "szerokość: 244.656px; wysokość: 326.208px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt; & Amp; amp amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img src = "http: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1GZWZaeEJL1JjSZFGq6y6OXXa8.jpg?width=600&height=800&size=119909&hash=121309" style = "szerokość: 244.656px; wysokość: 326.208px; margines-po lewej: 0px; margines-top: 0px; "i amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Tagi: fortnite plecak laptop, składany stojak na laptop, stojak laptop gold, plecak laptop, plecak meski laptop, stojak laptop wood, stojak laptopa, torba za laptop, laptop stojak, plecak skorzany laptop.

Nazwa marki ZYXRZYL
Nazwa koloru SZARY
Zastosowanie Laptop

Napisz opinię

Pokrewne produkty