Dbanie o dywersyfikację działań

Bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy jest dbanie o to, aby jego działalność nie tylko przynosiła zyski, ale by też istniała w możliwie jak najdłuższej perspektywie. A to jest trudniejsze niż chwilowe sukcesy i zyski, bo te czasami mogą być dziełem przypadku, czy przysłowiowego łutu szczęścia. A jeśli firma istnieje i rozwija się na przestrzeni wielu lat, to świadczy to jednoznacznie o tym, że dany przedsiębiorca dobrze radzi sobie na rynku i potrafi prawidłowo przewidywać zmiany i odpowiednio się do nich dopasować. A jednym z ważniejszych działań, mających uczynić biznes stabilniejszym i bezpieczniejszym, jest możliwie maksymalne zdywersyfikowanie najważniejszych aspektów jej działania. Chodzi w tym przede wszystkim o to, aby kondycja firmy i jej istnienie nie były uzależnione od jakich pojedynczych elementów. Doskonałym przykładem takiej niebezpiecznej sytuacji jest to, gdy przedsiębiorstwo generuje zdecydowanie największą cześć zysków i obrotów w relacjach tylko z jednym klientem. Na krótką metę jest to wygodne, bo daje zyski i łatwo to opanować, ale utrata takiego klienta, która niekoniecznie może nastąpić z przyczyn merytorycznych, jest potężną stratą, której co słabsze firmy mogą nie przetrwać. Podobnie niebezpieczne jest uzależnienie się od jednego dostawcy. Aby temu zapobiec przedsiębiorcy muszą dążyć do tego, aby mieć wielu klientów i wielu dostawców.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o biznesie! Mam nadzieję, że tematyka jaką tutaj zamieszczam będzie Ci się podobała. Artykuły staram się zamieszczać na bieżąco, zachęcam do regularnego zapoznawania się z treściami! Polecam!
error: Content is protected !!